Vinogradi

Položaj

Današnja vinogradarska proizvodnja sorte žlahtina prostire se većim dijelom na plodnomu Vrbničkom polju te manjim dijelom na okolnim pozicijama izvan Vrbničkoga polja. Vrbničko polje smješteno je na istočnoj strani otoka Krka te na zapadnom dijelu katastarske općine Vrbnik. Smjer pružanja Vrbničkog polja je jugoistok-sjeverozapad.

Ukupna površina Vrbničkoga polja u punoj svojoj dužini pružanja JI-SZ iznosi 175 ha, a nadmorska visina kreće se od 85m do 164m. Od ukupne površine u Vrbničkom polju površina pod vinogradima iznosi 110 ha te još 20 ha vinograda u okolici Vrbničkog polja – Paprati, Vrha, Garica, Kampelje, Sunčin, Krasica, Mestinjak, Melinče i Tohoraj. Ukupna površina vinograda u katastarskoj općini Vrbnik i Garica iznosi 130 ha.

Članovi Poljoprivredne zadruge Vrbnik obrađuju prema ARKOD evidenciji 80 ha od ukupno 130 ha površine posađenih vinovom lozom.

Tlo

U uvjetima Vrbničkog polja dominira ilovasto tlo, dok se sporadično na pojedinim lokalitetima javljaju pjeskovite i ilovasto-glinaste strukture tla.

Tlo je po tipu postanka smeđe, nastalo trošenjem vapneno-dolomitne čvrste podloge. Naziva se još kalkokambisol ili smeđe krečnjasto tlo. Uz to je na pojedinim lokalitetima popraćeno crvenicom te je na tim mjestima pjeskovite strukture.

Tlo je duboko, s nepropusnim slojevima različite debljine, zbog čega su pojedini dijelovi polja slabo ocjediti i skloni zamočvaravanju.

Tlo je osrednje bogato humusom i fiziološki pristupačnim fosforom i kalijem te se redovito moraju primjenjivati zahvati gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima kako bi se ustalila plodnost tla odgovarajuća za uzgoj vinove loze.

Klima

Kao integrirani dio otoka Krka, a samim tim i Kvarnera kao cjeline unutar Hrvatskog primorja, Vrbnik klimatološki spada u mediteransku klimu.

Nju karakteriziraju izrazito sušna ljeta, što je vrlo naglašeno posljednjih nekoliko godina, kišovita jesen te blaga zima, s naglaskom na povremene jake bure tijekom zimskih mjeseci.

Sortiment

U Vrbničkom polju najzastupljenija sorta je žlahtina bijela. Zauzima gotovo 98% površine, dok ostali postotak čine neke introducirane sorte ili autohtone sorte Hrvatskog primorja.

Introducirane sorte:

chardonnay

muškat žuti ili bijeli

cabernet sauvignon

merlot

syrah

Sorte Hrvatskog primorja:

volarovo

sušćan crni (Sansigot)

kamenina (hrvatica)

debejan

brajdica (plavina)